Εξωτερική όψη κτηνιατρείου
Εξωτερική όψη κτηνιατρείου
Είσοδος κτηνιατρείου
Νυχτερινή όψη κτηνιατρείου
Νυχτερινή όψη κτηνιατρείου
Αίθουσα αναμονής
Αίθουσα αναμονής
Αίθουσα αναμονής
Αίθουσα αναμονής
Αίθουσα αναμονής
Γραφείο ιατρού
Εξεταστήριο Α
Εξεταστήριο Α
Εξεταστήριο Α
Γραφείο ιατρού
Γραφείο ιατρού
Γραφείο ιατρού
Γραφείο ιατρού
Εξεταστήριο Β - Ακτινολογικό
Εξεταστήριο Β - Ακτινολογικό
Εξεταστήριο Β - Ακτινολογικό
Εξεταστήριο Β - Ακτινολογικό
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon